SCM keurmerk

Verzekeraars vinden het belangrijk om diefstal van uw auto tegen te gaan. Zij ontwikkelden samen met brancheorganisaties en overheid het keurmerk voertuigbeveiliging, ook wel het Kiwa SCM Keurmerk genoemd. Het keurmerk geldt zowel voor de beveiligingsproducten als voor de inbouw ervan. Een auto is immers pas goed beveiligd als de apparatuur op een vakkundige en betrouwbare wijze is ingebouwd.

Diefstal van voertuigen is namelijk aan de orde van de dag, waardoor zowel eigenaren als verzekeringsmaatschappijen worden gedupeerd. Kiwa SCM certificeert daarom de beveiligingssystemen voor voertuigen en probeert hiermee de diefstal van voertuigen tegen te gaan.

Doordat het product, de installatie en de toepassing volledig is vastgelegd en dit door KIWA SCM wordt gecontroleerd, is een hoogwaardige voertuigbeveiliging gewaarborgd. 

Gecertificeerde beveiliging kent naast een papieren certificaat voor de klant ook een elektronische variant. Alle certificaatgegevens worden in een afgeschermde database opgeslagen en actueel gehouden. Verzekeraars hebben geautoriseerd toegang tot deze informatie en kunnen eenvoudig nazien welke beveiliging in een voertuig is toegepast en actief is. Hierdoor is het volledig controleerbaar of een actief en werkend systeem nog in een voertuig aanwezig is en daardoor is de eventuele opsporing voor terugvind- en voertuigvolgsystemen hiermee gewaarborgd.